โรงเรียน

คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ร่วมกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน ภายใต้การดูแลของคุณครูหรือผู้ปกครอง ซึ่งเป็นโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและยังได้ร่วมแข่งขันกับเพื่อนๆ หรือช่วย UNHCR ระดมทุนเพื่อมอบความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัย

สมัครร่วมแคมเปญ เพิ่มระยะทางของคุณกับคนทั่วโลก
94630