เพิ่มด้วยตนเอง

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ คุณสามารถตั้งเป้าหมายและเพิ่มจำนวนกิโลเมตรสะสมได้ด้วยตนเอง เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ โดยอัพเดตได้สูงสุดไม่เกิน 50 กิโลเมตร ต่อครั้ง

โปรดเลือกประเทศ / ภูมิภาค

* จำเป็นต้องระบุ.

กิโลเมตร